Sức mạnh kỹ thuật

Video thiết bị
Video thiết bị
Năng lực kỹ thuật
Năng lực kỹ thuật
Tạo phòng thí nghiệm quốc gia
CNAS Chúng tôi đã tôn trọng sự đổi mới công nghệ sau khi thành lập. Chúng tôi thành lập công nghệ R & D trung tâm và Phòng thí nghiệm Công nhận Quốc gia Trung Quốc (CNAS) đầu tiên trong lĩnh vực PCB. Chúng tôi có kỹ năng và kinh nghiệm R Đội ngũ & D và đã tích lũy kinh nghiệm phong phú về đổi mới công nghệ, kiểm soát rủi ro và các tiêu chuẩn công nghiệp. Phòng thí nghiệm Dịch vụ Công nhận Quốc gia Trung Quốc, Phòng thí nghiệm Vật lý, Phòng thí nghiệm Hóa học
Video thiết bị
Video thiết bị
Video thiết bị
Video thiết bị
Video thiết bị
Video thiết bị
Chọn quốc gia hoặc khu vực của bạn