Kiểm soát công nghiệp Pcb

Bảng pcb FR4 TG180
Bảng pcb FR4 TG180
Xử lý bề mặt: Leard HAL 6 lớp miễn phí Độ dày của bảng: 1,6mm Kích thước lỗ tối thiểu: 0,3mm Chiều rộng / khoảng trống dòng tối thiểu: 0,2 / 0,2mm Ứng dụng: cung cấp điện
2020/08/27
Bảng mạch pcb FR4 TG180
Bảng mạch pcb FR4 TG180
Xử lý bề mặt: Leard miễn phí HAL 4 lớp Độ dày của bảng: 1,6mm Kích thước lỗ tối thiểu: 0,3mm Chiều rộng / khoảng trống dòng tối thiểu: 0,2 / 0,2mm Ứng dụng: cung cấp điện
2020/08/26
Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Vietnamese