தொழில்துறை கட்டுப்பாடு பிசிபி

FR4 TG180 pcb சர்க்யூட் போர்டு
FR4 TG180 pcb சர்க்யூட் போர்டு
மேற்பரப்பு சிகிச்சை: இலவச HAL 4 அடுக்குகளை விட்டு விடுங்கள் பலகை தடிமன்: 1.6 மி.மீ. குறைந்தபட்ச துளை அளவு: 0.3 மிமீ குறைந்தபட்ச வரி அகலம் / இடம்: 0.2 / 0.2 மிமீ விண்ணப்பம்: மின்சாரம்
2020/08/26
FR4 TG180 pcb board
FR4 TG180 pcb board
மேற்பரப்பு சிகிச்சை: இலவச HAL 6 அடுக்குகளை விட்டு விடுங்கள் பலகை தடிமன்: 1.6 மி.மீ. குறைந்தபட்ச துளை அளவு: 0.3 மிமீ குறைந்தபட்ச வரி அகலம் / இடம்: 0.2 / 0.2 மிமீ விண்ணப்பம்: மின்சாரம்
2020/08/27
வேறு மொழியைத் தேர்வுசெய்க
தற்போதைய மொழி:Tamil