ຂ່າວ

ການກໍ່ສ້າງທີມງານ
ການກໍ່ສ້າງທີມງານ
ພວກເຮົາຈັດກິດຈະ ກຳ ປະເພດຕ່າງໆຂອງພະນັກງານເປັນປະ ຈຳ ເພື່ອເພີ່ມຊີວິດພະນັກງານແລະສົ່ງເສີມການສື່ສານພະນັກງານ.
2020/07/17
ເລືອກພາສາອື່ນ
ພາສາປະຈຸບັນ:Lao