Cryfder Technegol

Capasiti technegol
Capasiti technegol
Creu labordy cenedlaethol
CNAS Rydym wedi bod yn cadw at yr arloesedd technoleg ar ôl ei sefydlu. Fe wnaethon ni sefydlu technoleg R. & canolfan D a Labordy Achredu Cenedlaethol cyntaf Tsieina (CNAS) ym maes PCB. Mae gennym R medrus a phrofiadol Tîm & D, ac wedi cronni profiad cyfoethog mewn arloesi technoleg, rheoli risg a safonau diwydiannol. Labordy Gwasanaeth Achredu Cenedlaethol Tsieina, labordy Ffiseg, labordy cemegol
Dewiswch iaith wahanol
Iaith gyfredol:Welsh